ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY Ryszard Kamiński

Oferta

Proponujemy Państwu swoje usługi w zakresie wykonawstwa i projektowania robót w pełnym zakresie do 30kV.
Wszelkie składniki cenotwórcze do kalkulacji robót są ustalone każdorazowo ze zleceniodawcą.
Nadmieniamy, że posiadamy zawarte umowy z Zakładami Energetycznymi z naszego regionu na wykonywanie przyłączy energetycznych.

Wykonujemy usługi:
• instalacje i montaż stacji transformatorowych do 30 kV
• linie kablowe do 30 kV
• linie napowietrzne do 30 kV
• rozdzielnice wewnętrzne do 30 kV
• oświetlenie uliczne
• układy automatyki przemysłowej
• linie teletechniczne
• montaż central telefonicznych
• okablowanie strukturalne
• instalacje odgromowe
• pomiary elektryczne
• układy kompensacji mocy biernej
• przejścia pod przeszkodami metodą przepychu

Oferujemy również Wykonanie takich robót jak:
• linie kablowe międzymiastowe
• systemy teletransmisyjne
• układanie światłowodów

Inne roboty wewnątrz obiektowe takie jak:
• systemy komputerowe
• systemy alarmowe
• instalacje p.poż włącznie z natryskami

Projekty
przyłączy
instalacji
linii kablowych
• inne

Zapraszamy do odwiedzenia działu PROJEKTY